Roll No. Name
Semester
Year
GPH 213 2011 LAMNEINENG ZOU 4
GPH 213 2012 MANASH JYOTI TAMULI 4
GPH 213 2013 RISHEE GOGOI
GPH 213 2014 PRAPTI KASHYAP
GPH 213 2015 ROSY SUKLA
GPH 213 2016 VIOLINA BORBORUAH
GPH 213 2017 SURAJ KUMAR SAIKIA
GPH 213 2018 HELISUMAN DEKA
GPH 213 2020 AASTHA DAS
GPH 213 2021 BARASHA DAS
GPH 213 2025 MANAB BEZBARUAH
GPH 213 2026 ALILO RENGMA
GPH 213 2029 NARGISH PEGU
GPH 213 2030 JAHNOBI SONOWAL
GPH 213 2031 PAOGOUSEM SITLHOU
BLA 213 1030 BANAMALI MAJUMDAR
BLA 213 1037 DHIRAJ PEGU
BLA 213 1051 FARDIN AHMED
BLA 213 1056 SIJU BORO
GPH2232002 OLIVIA PHUKAN
GPH2232005 RAISA GOGOI
GPH2232004 ANURADHA SARMA
GPH2232006 MINU MAMTAZ BEGUM
GPH2232007 ROSY ROUCHAN
GPH2232008 PRIYANKA BHATTACHARJEE
GPH2232010 KADAMBARI SARMA
GPH2232011 ISHANA KALITA
GPH2232012 SMITA THAM
GPH2232013 ANISHA BARMAN
GPH2232014 UJJAL PUZARI
GPH2232015 KOUSTAV HANDIQUE
GPH2232016 JOGYATA GOGOI
GPH2232017 PINAKSHI BARUAH
GPH2232018 NAJIA AFSANA PARBIN
GPH2232019 SILPI SHIKHA KALITA
GPH2232020 ABHISHEK KUMAR SINGH
GPH2232021 ASTHA GOGOI
GPH2232022 CHANDNI BARBARUAH
GPH2232024 DEBOSHREE MORAN
GPH2232025 BISAKHA HAZARIKA
GPH2232026 BISHNUPRIYA RABHA
GPH2232027 NIKHIL PEGU
GPH2232028 HARSHAJIT DAS
GPH2232029 KAJAL HAZAM
GPH2232031 ROMAN TOKBI
GPH2232032 SUMARJEETA DEVI
GPH2232033 UPASHNA THANGJAM
GPH2232034 SASANKA DIP GOGOI
GPH2232035 MAHATWAKANGSHA KASHYAP
GPH2232037 JINKY CHOWDHURY
GPH2232038 ANANDITA RAY
Nayana Borah
GPH2132001 Debojyoti Dey 4 2021
GPH2132002 ANAMIKA MAITRA 4 2021
GPH2132003 DIMPI SARMA 4 2021
GPH2132004 PALLABI DAS 4 2021
GPH2132005 Nishan Kumar Nath 4 2021
GPH2132006 JYOTIRAJ SARMAH 4 2021
GPH2132007 ANKITA PAUL 4 2021
GPH2132008 NIKITA GOGOI 4 2021
GPH2132009 JAGRITY SHARMA 4 2021
GPH2132010 Shaswati Das 4 2021
GPH2132011 Lamneineng Zou 4 2021
GPH2132012 Manash Jyoti Tamuli 4 2021
GPH2132013 RISHEE GOGOI 4 2021
GPH2132014 PRAPTI KASHYAP 4 2021
GPH2132015 Rosy Sukla 4 2021
GPH2132016 Violina Borboruah 4 2021
GPH2132017 SURAJ KUMAR SAIKIA 4 2021
GPH2132018 Helisuman Deka 4 2021
GPH2132020 Aastha Das 4 2021
GPH2132021 BARASHA DAS 4 2021
GPH2132022 VARASHA RANI DAS 4 2021
GPH2132023 NILOTPAL NATH 4 2021
GPH2132024 NIKHIL RANJAN NATH 4 2021
GPH2132025 Manab Bezbaruah 4 2021
GPH2132026 Alilo Rengma 4 2021
GPH2132027 Chinmoyee Das 4 2021
GPH2132028 DERHASHA NARZARY 4 2021
GPH2132029 Nargish Pegu 4 2021
GPH2132030 JAHNOBI SONOWAL 4 2021
GPH2132031 Paogousem Sitlhou 4 2021
GPH2031002 Trishna Priya Gogoi 6 2023
GPH2031003 Dibyasri Devi 6 2023
GPH2031006 Bhargov Phukan 6 2023
GPH2031008 Jayanta Borah 6 2023
GPH2031009 Rituraj Nath 6 2023
GPH2031010 Himadri Shekhar Baroowa 6 2023
GPH2031019 Vasundhara Baruah 6 2023
Nikita Borah 6 2023
Ashok Murah 6 2023
Dibyajyoti Deka 6 2023
Darshana Deori 6 2023
Namrata Choudhury 6 2023
Sanjana Boro 6 2023
Mousumi Chetry 6 2023
Haripriya Katharpi 6 2023
Debapratim Baishya 6 2023
Mousumi Rabha 6 2023
Pritom Borah 6 2023
Hrishita Saharia 6 2023
Udit Saikia 6 2023
Akhratul Ali 6 2023
Prerona Das 6 2023
Bhargav Patir 6 2023
Dipul Regon 6 2023
Prastuti Sonowal 6 2023
Anwesha Sarma 6 2023
Ruprekha Baishya 6 2023
Emilee Tangsuonhoi Hrangkhol 6 2023
Arshy Deori 6 2023
Saniya Das 6 2023
Mousam Mahanta 6 2023
Chayanika Das 6 2023
ANAMIKA MAITRA 6 2023
DEBOJYOTI DEY 6 2023
PALLABI DAS 6 2023
DIMPI SARMA 6 2023
JYOTIRAJ SARMAH 6 2023
NISHAN KUMAR NATH 6 2023
NIKITA GOGOI 6 2023
ANKITA PAUL 6 2023
SASWATI DAS 4 2023
JAGRITY SHARMA 4 2023